Om oss

Vad är Svenska Kyrkans Unga?
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder iden:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.


Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs Stift
Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs bestod förra året av cirka 600 medlemmar, varav 500 var mellan 0-30. Resten var stödmedlemmar.

Vi både arrangerar och med-arrangerar läger och utbildningar, bland annat Allhelgonalägret, Life och Sportlovslägret. Men vi startar och försöker också få lokalavdelningar att skapa band, har representanter i Stiftelsestyrelsen på Stjärnholm, låter demokrati ligga i grund för allt vi gör, och vi arbetar ständigt för att försöka göra jorden till en bättre plats för alla.

Här kan du ladda ner och läsa våra stadgar och våran policy för organisationen och styrelsen!